התנדבות

משי מלכה

גמילות חסדים

מהי גמילות חסדים ?

גמילות חסדים הוא מושג המשקף את חובתו של היהודי על פי ההלכה להיטיב עם הזולת ללא כל חשבון ולפנים משורת הדין בכל אמצעי אפשרי: בממונו בגופו ובדיבורו.

במקומות רבים בתנ"ך מודגשת החשיבות הרבה של מצוות בין אדם לחברו שאחדות מהן כגון "לא תעמוד על דם רעך", עוסקות בגמילות חסדים. בתלמוד כתוב‏ שגמילות חסדים חשובה יותר מצדקה, שנעשית רק בממון, ואילו גמילות חסדים הינה כוללת ונעשית גם לעשירים וגם למתים.

חסיד על פי המקרא הוא אדם שעניינו בגמילות חסדים ובנתינה.

מדוע צריך לעשות גמ"ח ?

מדוע עושים גמ"חים ?

כולנו בנים של אבותינו, אברהם יצחק ויעקב. כולנו עם אחד. ה' עשה אותנו עם קדוש, טוב. לכן אנחנו צריכים לעזור אחד לשני כמו שאח אחד עוזר לאחיו שהוא מאוד אוהב אותו. אנחנו גם צריכים להתנהג יפה וטוב אחד אל השני כי זה מתאים לנו להיות טובים. ה' עשה אותנו, את עם ישראל, עם לב טוב; הוא עשה שנרצה להיות טובים, ואנחנו צריכים להתנהג, לעשות דברים, כמו שמתאים לנו.