Kes on Käthlin?

Lühike enesetutvustus

Koolist

Olen 3.aasta bakalaureuse tudeng ja loodan sel kevadel ülikooliga ühele poole saada. Õpin põhikooliastme inglise keele õpetajaks ning mu kõrvalerialaks on sotsiaalpedagoogia. Tahaksin õpetajaks saada, aga tuleval sügisel pole veel kindlat plaani magistrisse astuda.
Big image

Eraelust

Olen 22-aastane ja abielus olnud peaaegu 6 kuud. Mulle meeldib trenni teha ja üritan võimalikult tervislikult süüa, aga šokolaadile vastu seista on pea võimatu. Olen juba 4-aastat kristlane ja kuulun Tartu Salemi Babtistikoguduse hingekirja. Isiksusena olen rõõmsameelne ja väärtustan väga oma sõprasid ning pere.

Big image