האילנות

איזה עצים אנחנו מכירים?

האם כל העצים ....?


נמשיך את השאלה במלים שלנו

מצורפת תמונת העצים שרשמנו בתחילת התהליך

היום נכיר את האקסל - תוכנה שעוזרת לנו בארגון הנתונים שלנו

  1. נפתח את התוכנה ונלמד לכתוב בתוכה.
  2. כתבו בשורה העליונה את הקריטריונים למיון העצים
  3. מתחת לכל שורה הוסיפו שמות של עצים שאתם מכירים.
  4. צבעו כל עמודה בצבע טקסט שונה.

לסיכום: מה משותף לכל העצים?- איזה מאפיינים משותפים למיון יש לכל העצים?

התבוננו בגיליון האקסל שיצרתם וחישבו יחד:

אפשר למיין את כל העצים לפי ...............

למשל: ארץ מוצא ממנה הגיעו , האם העלים שלהם ירוקי עד או נושרים...ועוד