אפליית הנשים בחברה

כתבה: נטע

להיות אישה זו לא בושה!

אפליית הנשים חייבת להיפסק!!!