MAMAS

"Want alle kinderen zijn onze kinderen"

Kinderfonds MAMAS

Korte beschrijving
In Zuid-Afrika is een groep vrouwen die voor achtergelaten kinderen zorgen, deze groep heet de MAMAS. Wanneer er een kind bij hun komt zorgen de vrouwen er voor tot het kind op eigen benen kan staan, dus meestal voeden ze hun op tot ze volwassenen zijn. Kinderfonds Mama's zamelt geld in voor deze vrouwen voor het verzorgen van de kinderen. Op dit moment zijn er over heel Zuid-Afrika 27 projecten.

Doelstellingen

  • Financiering van projecten die Afrikanen zélf organiseren, waarmee zij structurele, directe zorg bieden aan kinderen in zuidelijk Afrika die lijden onder ernstige armoede;

  • Voorlichting en communicatie die Nederland inzicht geeft in de aard en oorzaak van deze problematiek en positief betrekt bij de lokale oplossingen die Afrikanen zélf realiseren;

  • Fondsenwerving voor bovengenoemde financiering van projecten in zuidelijk Afrika en het genereren van betrokkenheid in Nederland.

Behaalde Successen
Vorige kerst had SBS6 met Nederland Zingt voor de MAMAS 3000 nieuwe donateurs opgehaald. Dit was een groot succes want elke donateur betaald €5,- per maand, wat dus na een jaar heel erg veel geld is.
Op 30-3-2015 verlengde de Postcode Loterij hun samenwerking met MAMAS, via de Postcode Loterij ontvangt kinderfonds MAMAS jaarlijks €500.000,-
Sinds 30-5-2015 heeft een van de projecten, project Valoyi, een nieuw voetbalveld voor de kinderen. Mama Stephanie is er heel erg blij mee en zegt dat de kinderen dat ook zijn!Onze mening
Wij vinden de organisatie erg goed. De kinderen in veel Afrikaanse landen hebben geen goed leven door het gebrek aan levensmiddelen en de manier waarop veel moeten leven is een manier waarop geen kind zou moeten leven. Dat de MAMAS ervoor zorgen dat dit niet gebeurd is volgens ons dus heel belangrijk, want elk kind heeft het recht op basisbehoeften en liefde.

Interview met Michiel Hess

1. Waarom heeft u voor Kinderfonds Mamas gekozen en bijvoorbeeld niet voor een andere organisatie die zich inzet voor kinderen?
Door de aanpak: de Zuid-Afrikanen moeten ZELF hun hulp organiseren. Wij moeten het hier in Nederland niet gaan bedenken. We kunnen ze wel vanuit Nederland (financieel) steunen. Dat uitgangspunt maakt het waarom ik deze organisatie het beste vind. Bovendien is Kinderfonds MAMAS klein en persoonlijk, maar wel echt professioneel – in die combinatie geloof ik.


2. Kinderfonds Mamas geeft hulp in Zuid-Afrika. Waarom is er juist gekozen voor Zuid-Afrika en geeft Kinderfonds Mamas ook hulp aan andere landen?
Dat is hoofdzakelijk historisch bepaald. Wij zijn opgericht als het Nelson Mandela Kinderfonds, gelieerd aan diezelfde organisatie in Zuid-Afrika, die zich enkel op de kinderen in Zuid-Afrika richt.
Daarbij is er zo veel ellende in Zuid-Afrika die nog opgelost moet worden, dat het niet zo veel zin heeft om ineens in andere landen hetzelfde te gaan doen. De focus maakt ons sterk in wat we doen. We kennen Zuid-Afrika.


3. Wat was uw eerste indruk in Zuid-Afrika en wat vindt u van de kinderen?
Zuid-Afrika is het mooiste land ter wereld. En verborgen tussen die schoonheid is nog zoveel armoede. Het is schrikbarend hoe je door zo’n land kan reizen zónder de ellende te (willen) zien. En als je de arme kinderen dan ineens wel ziet, dan is het overweldigend.
De kinderen zijn geweldig, omdat ze altijd veerkrachtig en sterk zijn. De kinderen kunnen vrolijkheid brengen in uitzichtloosheid.


4. Wat vind u het leukst aan werken in Zuid-Afrika en wat het minst leuk?
Zuid-Afrika heft het in zich om de kinderen een toekomst te bieden. Er zijn mogelijkheden, economie, scholen, een ‘next level’ – dat maakt het resultaat haalbaar en zichtbaar.
De mindere momenten vind ik als ik me besef dat de problemen niet alleen bestaan uit armoede, maar ook in hoe men daar mee omgaat. De maatschappij is heel paternalistisch, een macho-cultuur, doorwrocht van verkeerde omgang met vaderlijke verantwoordelijkheid, seksualiteit en geweld. Dat is zo alomtegenwoordig dat de verandering soms heel langzaam gaat.


5. Waarin onderscheidt het Kinderfonds Mamas zich van andere organisaties die hulp bieden aan kinderen?
Wij brengen geen ‘witte Europese hulp’. Ze moeten het zelf doen, zelf bedenken.
Wij zitten erin voor de lange termijn. Een kind redt je niet uit de armoede door een eenmalige donatie of een enkel schoolgebouw. Het gaat om dagelijkse zorg. Altijd.
Klein, transparent, oprecht en professioneel.


6. Waar moet een ontwikkelingsorganisatie volgens u aan voldoen? En herkend u Kinderfonds Mamas daarin?

· Betrouwbare bestuur, beleid en werkwijze

· Efficiënte besteding van het geld

· Geen onnodige onkosten

· Eerlijke communicatie

En daar voldoen we uiteraard volledig aan.


7. U heeft vast wel deelgenomen aan een aantal projecten van Kinderfonds Mamas in Zuid-Afrika. Armoede, aids, honger, alle ellende kwam voorbij. Hoe belangrijk is het daarom om donateur te worden voor Kinderfonds Mamas en hoe word je donateur?
Zie hier een bloemlezing van redenen in verschillende YouTube filmpjes: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPuCYZdzTb2j_fYfpU7tn37Uw1EjlxFBl

Wordt donateur op www.kinderfondsmamas.nl


8. Maak de zin af: als organisatie zijn jullie pas echt tevreden als…?
… elk kind in Zuid-Afrika een eerlijke kans op een toekomst heft.9. Elk jaar neemt de naamsbekendheid van Kinderfonds Mamas toe. Hoe ziet volgens u de organisatie eruit over 20 jaar?
Het mooiste zou zijn als we niet meer hoeven te bestaan over 20 jaar. Dat de MAMAS nieuwe generaties van bewuste kinderen hebben opgevoed die het land hebben veranderd. En hulp voor kinderen in armoede in voldoende mate uit Zuid-Afrika zelf komt.