TECNO-POP

Anys 80

ORIGEN DEL TECNO-POP

ORIGEN: EEUU


CARACTERÍSTIQUES:

  • Es fan servir els sintetitzadors (organs eléctrics, ordinadors).
  • Donen gairebé més importáncia a la imagen que la música.
  • Es promocionen a través de videoclips.


EL POP DEL 80

Als anys 80 van representar un boom del consumisme musical i la indústria discogràfica , les grans gires d'artistes i la seva omnipresència arreu.

Van dedicar exclusivament a emetre aquests booms del videoclip i de la creació a la cadena de televisió MTV. Entre la expansió del pop de teclats (Pet Shop Boys, Despeche Mode,...) sorgeixen grans estrelles d'aquesta època que van ser: Madonna, Michael Jackson, Prince, Tina Turner, Sting i Police, Dire Straits, George Michael, U2,...

Artistes

KING OF THE POP

Michael Jackson - Thriller
Michael Jackson - Thriller

QUEEN OF THE POP

Madonna - Like A Virgin
Madonna - Like A Virgin (video)