Perill deixalles espacials

Mètode de Dolls de Ions

Explicació del problema

Tot i el petit tamany de la major part dels fragments, la vertiginosa velocitat a la que estan sodmesos, fan d'aquests objectes, fan una sèrie amenaça per qualsevol missió que s'hagi de fer en un futur pròxim.

Metode de Dolls de Ions, promotors i cost.

El projecte Ion Beam Shepherd for Contactless Space Debris Removal (Eliminació d'Escombraries Espacial amb Dolls de Ions) pretén, mitjançant una aposta ambiciosa però potencialment eficaç, resoldre el greu problema de les escombraries espacials.

Al capdavant del projecte es troben investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid. Els grups de recerca: el Grup de Dinàmica Espacial i l'Equip de Propulsió Espacial i Plasmes, ambdós adscrits a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Aeronàutics (ETSEA), han unit els seus coneixements per desenvolupar una idea innovadora per l'eliminació de deixalles espacials, que ha estat finançada per l'Agència Espacial Europea (ESA), a través del Advanced Concepts Team, dins del programa de projectes ARIADNA.


Un sistema d'eliminació de residus espacials és l'objectiu d'un projecte d'investigació desenvolupat a la ETSI Aeronáuticos de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i finançat per l'Agència Espacial Europea.


El cost de l'eliminació de les escombraries espacials, principalment trossos de llançadors i satèl·lits "morts", és molt elevat, però la seva eliminació resulta necessària per al futur de l'espai, les agències espacials són conscients de la necessitat d'aturar directament aquest inconvenient i han començat a prendre mesures al respecte.

Fotografies