IO Reflectie

Tom Joosten

Waarin ben ik echt goed?

Deelcompentie: Uitvoering van de presentatie

Waarom?: Ik kreeg hier enkel 'goed' en 'zeer goed' op, ik presenteer graag, geen stress want ik ben dit gewoon.

IO-voorbeelden: IO Technologische voormiddag : Het doel van deze IO was om kinderen van het 1ste leerjaar op een speelse manier iets bij te brengen over wetenschap. Eerst moesten we groepjes maken en een verhaallijn bedenken. Als we dit hadden, moesten we proefjes zoeken die bij deze verhaallijn pasten. Daarna moesten we onze proefjes en heel toneeltje voor de klas oefenen. Op de dag zelf kregen we 3 groepjes kinderen die we dan onze proefjes moesten laten doen of ons helpen.
Voorbeelden: Wij gingen goed om met de kinderen en legde alles ook goed uit.

IO Duurzaamheid: Het doel van deze IO was om leerlingen van het Heilig Hart in Bree iets te leren over het begrip 'duurzaamheid'. Eerst moesten we in groepjes een specifiek thema kiezen waarin duurzaamheid wordt gebruikt. Daarna moest een deel van het groepje een powerpointpresentatie maken over dit specifiek thema en een ander deel een spel dat hier mee te maken had. Op de dag zelf moesten wij onze presentatie eerst presenteren en daarna moesten de leerlingen meedoen aan het spel.
Voorbeelden: Ik en Lennert moesten presenteren en dit ging vlot.

Waarin ben ik nog niet zo goed?

Deelcompetentie: Kwaliteitsbewust handelen

Waarom?: Ik kreeg hier redelijk veel 'voldoendes', niet echt ordelijk, doe niet altijd wat mij gevraagd wordt

IO-voorbeelden: IO Hygiëne: Het doel van deze IO was dat we meer te weten kwamen te komen over het begrip 'Hygiëne'. Bij IO voeding hebben we gekookt onder HACCP (Hazard Analyses Critical Control Points of Kritische Beheerspunten van de Mogelijkheid van een Voedselveiligheidsprobleem). We zijn ook naar de Colruyt van Bree geweest om te kijken hoe zij omgaan met het begrip HACCP. Bij IONW hebben we voedingsbodems gemaakt waarmee we bacteriën gingen opsporen.
Voorbeelden: Niet zo ordelijk met de voedingsbodems te maken, de bacteriën teveel of teweinig verspreid, bij IO voeding niet altijd hygiënisch gewerkt

IO Dorpsrestaurant: In deze IO moesten we voor bejaarden een 3 gangen menu maken en een hele namiddag entertainment voorzien. We moesten eerst met koken in groepjes van 2 zelf een 3 gangen menu samenstellen en dan werd het beste eruit gekozen. Daarna moesten we kiezen of we in de keuken wouden werken de dag zelf of in de zaal. Als dat beslist wassen moesten we decoratie maken voor in de zaal, entertainment zorgen en moesten we het voedsel dat op voorhand gemaakt kon worden maken. De dag zelf moesten we alles opwarmen of nog maken en opdienen aan de bejaarden.
Voorbeelden: Te snel tevreden met afwassen, te snel willen afwassen/opdienen.

Hoe ga ik dit verbeteren?

  • Ordelijker worden!
  • Meer luisteren!
  • Meer gehoorzamen!
  • Niet te snel tevreden zijn!

Waarin ben ik gegroeid?

Deelcompetentie: Informatie verzamelen, verwerken en rapporteren

IO-voorbeelden: IO Stapstenen: In deze IO kreeg ik veel 'voldoende' op deze deelcompetentie. Deze IO was een instap-IO om het schooljaar mee te beginnen. In deze IO leerden we alle instrumenten en voorwerpen kennen die we gingen gebruiken als we een labo hadden bij IONW.

IO Technologische Voormiddag: Op deze IO kreeg ik geen 'voldoende' meer op deze deelcompetentie, enkel 'goed'. In deze IO hebben we rond deze deelcompetentie informatie moeten zoeken over de proefjes en ons thema. We hebben ook onze doelgroep, lagere schoolkind, moeten onderzoeken

GIP en STAGE

GIP

Onderwerp: Gedragsstoornissen bij kinderen/jongeren
Doelgroep: Lagere schoolkind en adolescent
Welke competentie(s)?: Alle competenties worden hierbij aangehaald
Waarom?: Ik wil later iets met kinderen gaan doen dus interesseert me dit wel!

Stage

Waar?: Campus 'De Regenboog' Bree, 1ste en 2de leerjaar
Waarom?: Later wil ik normaal gezien leerkracht op de basisschool worden, dus dit is goed om al wat ervaring op te doen!

Bedankt voor het luisteren en een fijne vakantie!