מלבן

הגדרה:

מרובע שבו 3 זוויות ישרות.

תכונות המלבן

שתי זוגות של צלעות מקבילות

שתי זוגות של צלעות שוות

אלכסונים שווים זה לזה

אלכסונים חוצים זה את זה