תרגיל לשעת חירום

כיתה ז4

בסרטון שלפניך מתוארים בקצרה ארועים שונים מספר שמות פרקים א- יד. צפה בסרטון וענה על השאלות המצורפות.

1. הארועים הבאים מוזכרים בסרטון . כתוב באיזה פרק ובאילו פסוקים מתוארים הארועים הבאים:


א. בני ישראל עבדים במצרים.

ב. השלכת הבנים אל היאור.

ג. התגלות ה' למשה בסנה.

ד. מכות מצרים.

ה. היציאה ממצרים.

ו. קריעת ים סוף.

ז. הטבעת המצרים בים.


2. אלו מכות מוזכרות בסרטון? סכם בקצרה על כל אחת מהן.


3. בחר ארוע אחד מרשימת הארועים (שבשאלה 1) וכתוב כיצד הוא מתואר בתנ"ך. עליך גם לציין את הפסוקים בהם הוא מתואר. לאחר מכן כתוב כיצד בחר יוצר הסרטון לתאר ארוע זה. מה מודגש בתיאור?


4. תאר את תחושותיך במהלך הצפייה בסרטון. איזה קטע ריגש אותך במיוחד ומדוע? מה לדעתך הייתה מטרתו של עורך סרטון זה?

סיפור יציאת מצרים - Exodus from Egypt