כוכבי לכת ננסיים

מגישות: ליהיא עציץ, רוני מונטר וניצן פיסטרוב

הגדרה:

כוכבי הלכת הננסיים הם גרמי שמיים קטנים מכוכבי הלכת הסובבים סביב השמש.

דוגמא לכוכב לכת ננסי:

קרס הוא כוכב לכת ננסי הנמצא בחגורת האסטרואידים (אזור בין מסלולו של מאדים לבין מסלולו של צדק) והעצם הגדול ביותר באזור זה.
Meet the 5 Dwarf Planets!

הסבר:

צורתם של כוכבי הלכת הננסיים הם כמעט כדורית, והם לא לווינים (ירחים או טבעות) של אף כוכב לכת.

ההחלטה מגדירה כוכב לכת ננסי במדויק לפי התכונות הבאות:

- גרם השמיים נמצא במסלול סביב השמש.

- צורתו של גרם השמיים צריכה להיות "כמעט כדורית" (שיווי משקל הידרוסטטי)

- גרם השמיים אינו לווין של כוכב לכת או של גרם שמיים אחר.

ביבליוגרפיה

ויקיפדיה - כוכבי לכת ננסיים
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99


ספר דיגיטלי - כדור הארץ - אדם - סביבה (עמ 25)

http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95056726#27.146.6.default


יוטיוב - MEET THE 5 DWARF PLANETS

https://www.youtube.com/watch?v=evIsmxM5c7o