מודעת אבל של דוד המלך

שם:אווה

בצער רב אנו מודעים על פטירתו של מלך עם ישראל

דוד בן ישי ז

ההלוויה תתקיים היום יום רביעי 970 לפנה"ס

בשעה 16:00 בבית המלוכה

יושבים שבעה

כל עם ישראל

אבלים:

בנ"י