Pretraživanje interneta

Opšti uvod o pretraživanju interneta

-VEB

Pretraživač veba (engl. web search engine) predstavlja internet servis, čija je svrha traženje informacija na vebu, i to uglavnom zadavanjem ključnih reči, a mnogo ređe odabirom ponuđenih stavki. Ishod pretrage se najčešće prikazuje kao spisak veb-sajtova koji sadrže traženu informaciju, uz mogućnost da se veb stranice koje su odgovor na upit posete sa strana pretraživača.

-Pretraživanje veb sajtova

Pretraživač veb sajtova (web crawler) je računarski program koji preuzima veb stranice sa veb-servera. URL svake veb stranice identifikuje njenu lokaciju na vebu. Obzirom na postojanje URL adrese, svaka veb stranica se može preuzeti sa veb-servera upotrebom protokola za prenos hiperteksta (HTTP). Polazeći od jedne početne URL adrese, pretraživač lokacija veba neprestano preuzima veb stranice bazirajući se na njihovim URL adresama i vadi URL adrese iz onih već preuzetih, tako da je moguće preuzeti nove. Ovaj proces se završava kada je neki uslov za zaustavljanje programa ispunjen.

Vlatković Marko i Ivana Ilić