CIGARRETES ELECTRÒNIQUES

Consells útils!!

En els darrers anys a diversos països, i més recentment a Catalunya, la comercialització

de cigarretes electròniques ha crescut molt ràpidament, doblant o triplicant cada any

el nombre d’usuaris. Malgrat la popularitat d’aquests aparells, encara romanen molts

dubtes entre els consumidors i entre els professionals sanitaris

És segur el seu ús?

No hi ha estudis que demostrin la seguretat en el consum de les cigarretes electròniques, especialment en el seu ús a llarg termini. Els principals possibles efectes secundaris són la sequedat de boca i la irritació de boca i gola, per l’efecte irritant del propilenglicol en ser inhalat. Cal, a més a més, tenir en compte les contraindicacions pròpies de la nicotina.Estudis preliminars mostren que les cigarretes electròniques són menys tòxiques que les cigarretes convencionals. Com que les cigarretes electròniques no generen fum en no cremar tabac sinó vapor, s’ha estès la creença que el seu ús és innocu. Fins el moment no hi ha estudis que demostrin la seguretat d’aquests aparells. Tanmateix, no hi ha estudis sobre els potencials efectes de l’exposició passiva al

vapor exhala.

Cigarretes electròniques

Generalitat de Catalunya

Agència de Salut Pública de Catalunya