עשרת הדיברות

שם התלמידה: רותם שלום, ח'4

ענן מילים

משה בראי האומנות שכבות מידע

מבט ממוקד על דיבר