חנה סנש:

By: Daniella Masheyev

מי חנה סנש?

חנה סנש הייתה אישה אמיצה מאוד שהשראה לאחרים.