Maging Malinis sa Ating Kapaligiran

Ligtas-Kapaligiran, Sagip Kalikasan: Isang Kampanya

Mga Hakbang sa Paglilinis ng Ating Kapaligiran

1. Sundin ang 3Rs: Reduce, Reuse at Recycle.

2. Magtanim ng karagdagang puno.

3. Ilagay ang basura sa tamang lalagyan.

4. Magtulungan tayo sa paglilinis.

5. Maging responsable tayo sa ating ginagawa.