Classdojo

Big image

Wat is classdojo ?

Feedback: + en - op gedrag van je leerlingen.

Je kan een monster maken.