עבודה במורשת מידת החסיד

אירנה סנדלר

מידת החסיד היא מידה שאתה נותן לאחר בלי לצפות לתמורה.

מידת החסיד באה לידי ביטוי בכתבה הבאה על אירנה סנדלר

הכתבה ודרך החסיד

הכתבה מתקשרת למידה בכך שאירנה סנדלר היא אישה שהביאה את הכל בשביל לעזור לילדים יהודים חסרי אונים והיא לא לקחה מהם כלום בתמורה.

תרומתה של אירנה סנדלר באה לידי ביטוי שהיא הביאה את חייה (סיכנה את הכל) רק בישביל לעזור ליהודים בידיעה שלא תקבל דבר על כך מה שאומר שהיא נתנה את הכל ( מה ששלי שלך) ולא קיבלה מהיהודים כלום (מה ששלך שלך).