קמבודיה - ארץ המקדשים

מגישים: אור סבן, אלי לבנת, ולריה פולוחה ,נדב גלבוע

מקדש אנגקור ואט

כדי לכם לבקר את המקדש הזה הוא יפה ויש שם הרבה מה לראות . המקום הוא עיר הבירה הראשון שהיה בקמבודיה , הוא מעצוב כך היה נוח להליכה . לסיכום כדי לכם לבוא
קמבודיה 2013 - חיי לילה בסיאם ריאפ

פרטים לשמוש

שפה המדוברת שם קרמית

מטבע ריל

בחודש מאי נעים

Big image