LET & EDGLO

Tilannekatsaus

OPS-tilanne

Tällä hetkellä

Kummankin koulutusohjelman OPS-rakenteet ovat kunnossa ja pienten virheiden korjaukset on tehty. Korjauksissa on otettu huomioon saadut kommentit.


Hyviä käytäntöjä

1) EDGLO:ssa on tarjolla opintojen alussa ennakkona verkkovälitteinen opintojakso

2) LET:ssä opiskelijat työstävät blogia omasta osaamisen kehittymisestään ja tuotoksisistaan koko opintojen ajan. Blogien kautta avautuu esimerkiksi koulutusohjelmaan hakijoille ikkuna nähdä millaista osaamista opinnoissa tarjotaan. On vielä mietittävä miten blogien tehokas linkitys ja tarkoituksenmukainen näkyvyys toteutuu parhaiten.


Jatkossa


  1. Opiskelijoiden ja alumnien osallistaminen OPS-työhön, sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden tehokkaampi hyödyntäminen opetuksessa.
  2. Kesäperiodin hyödyntämisen järkevät muodot ja sisällöt
  3. Palautteen dokumentointi ja hyödyntäminen
  4. Yhteistyö paikallisten koulujen kanssa
  5. Graduihin liittyvien opintojen yhdistäminen
  6. Harjoittelun yhteiset käytänteet

EDGLO & LET -yhteistyö

Tapasimme palaverissa loppuvuodesta, jolloin keskustelimme tulevaisuuden yhteistyöstä koulutusohjelmien välillä.


LET- ja EDGLO-koulutusohjelmien puolesta,

Pirkko Hyvönen