תופעות טבע

הטורנדו

What is a Tornado? Facts & Information | Mocomi Kids
חדשות 2 - רשת - 91 נהרגו בסופת טורנדו באוקלהומה שבארה"ב

מסקנות מהסרטון

עכשיו ראיתם את ההשלכות וסכנות שיש בטורנדו ולמדנו שזה דורס כל מה שמלפניו וכמו שראיתם ואף הורג אז עצה אם אתם רואים טורנדו לא לעמוד ולצלם פשוט לברוח
טורנדו בבקבוק

וובלוגרפיה