האגרת השבועית של המזכירות הפדגוגית

אוקטובר 2015 (6) משרד החינוך

דברי מ"מ יו"ר המזכירות הפדגוגית דליה פניג

סוגרים פינות

בהיותי תלמידת תיכון, כשלמדתי במסגרת שיעורי אזרחות על תפקיד הכנסת כרשות מחוקקת, לא הבנתי מדוע יש צורך ב-120 חברי כנסת שיחוקקו חוקים. הרי קיימים כבר חוקים שנחקקו בעבר ולאורם מתנהלים האזרחים לאורך שנים ארוכות. מדוע צריך להמציא חוקים נוספים?

כמובן שעם השנים הבנתי שלעולם לא יסיימו לחוקק חוקים. המציאות משתנה תדיר וכל הזמן צצות סיטואציות חדשות שלא היה ניתן לחשוב עליהן מראש כאשר כוננו המדינות ואלה מצריכות פתרונות, כללים, וחשיבה יצירתית שתיתן להן מענה.

בימים אלה, אנו נמצאים בעיצומו של שינוי. בחינות הבגרות כולן, בכל תחומי הדעת ובכל השאלונים, עוברים שינוי פדגוגי וארגוני. למרות שאנו בתהליך הזה כבר שנתיים, פורסמו נהלים, נכתבו מסמכים, יצאו לשטח חוזרי מנכ"ל וחוזרי מפמ"ר. למרות כל אלה, צצות כל העת סוגיות חדשות. חלקן עולות בתהליך כתיבת השאלונים, חלקן קשורות לאקסטרנים, לנבחני המשנה, לתלמידים של אוכלוסיות מיוחדות וחלקן לכלל המערכת. חלקן עולות מהשטח וקשורות לגמולי המורים ולנהלי ההערכה הבית ספרית וחלקן עולות מהמטה.

לא אחת שואלים אותנו "איך לא חשבתם על זה"? וגם אנו שואלים את עצמנו, איך לא חשבנו קודם? לא חשבנו כי אי אפשר לחשוב על הכל מראש. חשבנו על הרבה מאוד דברים אך כמו בכל תהליך מורכב, עד שהוא לא קורה בפועל ולא מגיע לסיומו יישארו פינות שנצטרך לסגור וקצוות שנצטרך לתפור תוך כדי תנועה. אנו עתה בסיום סגירת הפינות האחרונות של כל מקצוע, כל שאלון, כל פריט. ברור שגם לאחר כל אלה, כאשר נעבור את המועד הראשון, מועד החורף ואחריו את מועד הקיץ, עוד יעלו משובים ותובנות ונצטרך גם בהמשך לסגור אי אלו פינות. ככל שנדייק עכשיו - נגיע לתוצרים איכותיים שיצריכו פחות שינויים בהמשך.

זכרו, אנו סוגרים פינות אך לא מעגלים אותן.

אגף א' לפיתוח פדגוגי

קידום תכנית מערכתית "דיבור בציבור"

לצורך קידום תכנית השר והמנכ"לית בנושא דיבור בציבור- הצגת ידע בפני קהל הוקמה וועדת היגוי בהובלת המטה לחינוך לחשיבה, הכוללת את מנהל אגף שפות, מפמ"רים לשפת אם עברית וערבית ומדריכים מומחים בתחום. וועדת ההיגוי עוסקת בתכנון דרכי הפעולה הכוללים פיתוח מקצועי, פיתוח אתר לתמיכה במורים בכל שכבות הגיל ואמצעים נוספים היכולים לסייע למורים להוביל מהלכים פדגוגיים עם התלמידים.

נשמח לקבל הצעות לקידום התכנית במגוון ערוצים: פעילויות מהשטח, מאמרים/מחקרים עדכניים, שמות של מומחים/מרצים ועוד. לפנות לעדה רוזנברג, אגף א לפיתוח פדגוגי.

קידום נושא "יהדות אתיופיה" בתכניות הלימודים

כחלק מהתכנית הממשלתית לקידום שילוב יוצאי אתיופיה, נעשה באגף א לפיתוח פדגוגי בשיתוף כל האגפים, תהליך פיתוח מערכתי. התהליך כולל מיפוי תכניות לימודים קיימות בנושא יהדות אתיופיה כשלב ראשוני לברור מכלול האפשרויות להכנסת הנושא כחלק מתכנית הלימודים בתחומי דעת שונים. המיפוי נעשה על ציר זמן המתייחס מחד להיבטים היסטוריים, תרבותיים, מנהגים, אישים וכדו' ומאידך למגוון תחומי דעת ולרצף הגילאי. ייחודיותו של התהליך שהוא שואף להביא לידי ביטוי את המורשת והתרבות הייחודית של יהדות אתיופיה שלא באה לידי ביטוי עד כה בתכניות הלימודים וזאת על ידי קיום שיח עם בני העדה.

אגף מדעים

הכנס הששי לפתיחת שנה של "התוכנית המשותפת לחינוך לקיימות"

הכנס הששי לפתיחת שנה של "התוכנית המשותפת לחינוך לקיימות",

תכנית המשותפת למשרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה

הכנס השישי לפתיחת שנה של התכנית לחינוך לקיימות, התקיים ביום שני, ב' בחשוון, תשע"ו, 15.10.2015 במוזיאון העיצוב בחולון. בכנס השתתפו כ- 100 מוזמנים: רפרנטיות ומדריכות משרד החינוך, רכזי חינוך וקהילה של המשרד להגנת הסביבה, מנהלי איגוד ערים ומנהלי יחידות סביבתיות, ומטמיעים מהחברה להגנת הטבע, ומטמיעים מהרשת הירוקה, המובילים את "התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות", ב-660 בתי הספר, וב- 2,600 גני ילדים.

הכנס התקיים במעמד מנהלת אגף המדעים במזכירות הפדגוגית, ד"ר חנה פרל, ומפמ"ר מדע וטכנולוגיה, גב' שושי כהן.

את הכנס תכננו וארגנו גב' חני פלג ממונה ארצית לחינוך לקיימות, ממשרד החינוך וגב' זיוית לינדר ראש אגף חינוך וקהילה, מהמשרד להגנת הסביבה, יחד עם צוות הדרכה ארצי והגופים הירוקים המלווים את התכנית: החברה להגנת הטבע, והרשת הירוקה.

ד"ר חנה פרל, בירכה את הנוכחים וציינה כי חינוך לקיימות ותרבות מקיימת, חשובה במערכת החינוך. חנה מאמינה כי דור הגדל על חינוך לקיימות ידע בעתיד להתנהל על פי ערכים אלו, ולהשפיע על הסביבה ועל הקהילה בה הם חיים.

זיוית לינדר וחני פלג ברכו את שושי כהן, לקראת פרישתה וציינו את פועלה והשתתפותה בהתוויית הדרך של התוכנית המשותפת לשני המשרדים. "שש שנים בהן העבודה הייתה כרוכה בבניית התוכנית, בקביעת נהלים, בפתיחת דלתות בפני גורמים רבים במשרד החינוך, ובהקשבה לדרישות של השטח וקידום החינוך לקיימות במערכת החינוך כולה".

במהלך הכנס הייתה התייחסות לנושאים כמו: "אובדן מזון", "שינוי אקלים קיצון". הומלץ להתייחס לנושא "אובדן מזון" בהקשר של הפחתת הצריכה וחינוך לצריכה מושכלת כחלק מחינוך לקיימות בכלל ולהפחתת פסולת בפרט. כמו כן, ניתן להתייחס לנושא זה כשמטפלים בבעיות סביבתיות ברמה הגלובלית ובנושאים הערכיים המתייחסים לאחריות חברתית, התחשבות באחר וצדק סביבתי.

בנושא: "שינוי אקלים קיצון" הומלץ להתייחס לנושאים הסביבתיים בראיה הגלובלית המתייחסת למשבר העולמי, צדק סביבתי, אנרגיה ואנרגיה חלופית, תחבורה בת קיימא, תעשייה, טכנולוגיות חלופיות, ניהול חומרים. תפקידנו להציג את הבעיה בפני המורים ולהתמודד עם דילמות ולהציע דרכים להפחתת הפגיעה בסביבה.

בחלקו השני של הכנס, ערכו המשתתפים סיור מודרך במוזיאון העיצוב בחולון בנושא: "צל ערים", "מצילים את המרחב הציבורי", העוסקת באחת הבעיות החמורות במרחב הציבורי בישראל - היעדרו של צל. ושמעו המשתתפים את הרצאתו של ד"ר גרמי ברנשטיין בנושא: "נחלת הכלל " משאב ציבורי שהבעלות עליו משותפת או מתחלקת. נחלת הכלל מתייחסת למקומות של כולנו, חוף הים, הנחלים, הרחובות, הגנים הפארקים.

הכנס זימן ידע וכלים יישומים לעבודה במהלך השנה.

אגף מורשת

בתאריך 6.10.15- 8.10.15 התקיימה השתלמות ייחודית בבית יציב לקידום מיזם עירוני בעיר כפר סבא. נושא ההשתלמות " שרים מורשת עם נורית הירש". ההשתלמות מהווה מסגרת לפיתוח תהליכי למידה הוראה בינתחומיים לה חברו יחדיו השנה: מורים המלמדים תרבות ישראל, מורות למוסיקה ורכזות תקשוב בית ספרים.

בהשתלמות נחשפו המשתלמים לחיבור בין המורשת היהודית למוסיקה, למדו למידה בחברותא מהי? והתנסו בלמידה בחברותא.

ההשתלמות זימנה למורות מפגש עם מושגים ודרכי חשיבה מדיסציפלינות אחרות המשקפים ומביעים את הזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל . לצורך כך, הצוותים חברו יחדיו לבניית יחידות הוראה בינתחומיות להעשרת השירים שיילמדו בבתיה"ס בכפר סבא בכתות ה' המשלבות את עקרונות ומטרות המקצוע "תרבות יהודית-ישראלית" עם מטרות לימודי המוסיקה, בחיבור למדרשים וסיפורי חסידיים.

שילוב התקשוב במיזם מחבר לתכנים והשירים הנלמדים וייעשה כחלק מהמשימה הנדרשת בתרבות ישראל לכתות ה'. (מאגר המשימות)

לסיום, המשתלמים זכו לחוויה מרתקת בסיום ההשתלמות כאשר פגשו את המלחינה נורית הירש. שמעו מפיה על קורות חייה, עבודתה האמנותית ושרו יחדיו.

אגף שפות

מפגש של רכזי העברית בבית-הספר הערבי במחוז דרום

רכזי השפה העברית במחוז דרום בעל יסודי בנושא: תכנית "עברית על -הרצף" אתגרים חדשים בהוראת השפה העברית בבתי ספר ערביים, התקיים במרכז הצעירים - ביישוב חורה ביום ג' 20 באוקטובר 2015 , בין השעות 13:00 - 15:30 .

על סדר היום:

תכנית "עברית על הרצף" אתגרים חדשים בהוראת השפה העברית, ד"ר האני מוסא, מפמ"ר עברית

תכניות חדשות לשיפור מיומנות השיח וההבנה של תלמידי מערכת החינוך הערבית בשפה העברית, מאי ערו, מדריכה ארצית.

שאלון חדש ידע לשון וספרות ב' ( 2 יח"ל ) שריף ח'לאילה

רב שיח מפקח, מדריכים ומורים