Y Hanes o Youtube

Gan Marcus Hopkin

Sut dechreuodd y wefan?

Cafodd YouTube ei sefydlu gan Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. Roedd y tri ohonynt yn arfer gweithio gyda PayPal. Aeth Hurley i astudio dyluniad yn yr "Indiana University of Pennysylvania" ac astudiodd Chen a Karim gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn yr "University of Illinois at Urbana- Champaign". Roedd pencadlys cyntaf YouTube ar ben pizzeria a bwyty Siapaniaidd yn San Moteo, California. Mae ei bencadlys nawr yn cynnwys sleid, pwll a chwrs golff!

Y YouTube hen

Cafodd y gwefan ei actifadu yn Chwefror, 2005 ac agorodd y wefan yn gyhoeddus ym Mai. Fideo cyntaf ar y wefan oedd "Me at the zoo", roedd e'n fideo 19 eiliad gyda co-sylfaenwr Jawed Karim yn siarad am eliffantod. Yn Nhachwedd 2006 prynodd Google y wefan am $1.65 biliwn.

Me at the zoo

YouTube yn creu swyddi

Er mae llawer o bobl hen yn credu eu bod YouTube a'r we i gyd yn ofnadwy, mae YouTube wir yn dda am leihau rhifau diweithdra. Mae yna gannoedd o YouTubers sy'n cael eu talu i greu fideos. Mae Pewdiepie (y YouTube gyda'r mwyaf o subscribers) yn creu $12.7 miliwn y flwyddyn ond FunToyzCollecter yn creu tua $30.4 miliwn y flwyddyn.

Big image

Dyma fideo Matthew Santoro amdano YouTube

10 Fascinating Facts About YouTube You Didn’t Know!

Ffeithiau

  • Y sianel gyda'r mwyaf o subscribers yw Pewdiepie.
  • Y fideo gyda'r mwyaf o wyliadau yw Gangnan Style gan PSY. Mae ganddo fe dros 2 biliwn o wyliadau.
  • Mae Gangnam Style hefyd yn cael y record am y mwyaf o "likes", 8,490,585 ac mae gan Justin Bieber- Baby y mwyafrif o "dislikes", 5,166,536.

  • Mae YouTube yn y wefan trydydd mwyaf poblogaidd yn y byd ar ôl Google a Facebook. Mae hefyd yn y trydydd mwyaf poblogaidd ar y Google Play Store.

Big image

Diolch am ddarllen!