תרכובות פחמן-כהלים

מגישים:אלעד סעדתי ואור קפלן ורועי בחוכמה

נוסחה מולקולרית

הנוסחה המולקולרית של קבוצת הכוהלים היא C2H6O

נוסחת מבנה

הרכב של מולקולה

שני אטומי פחמן

חמישה אטומי מימן

אטום חמצן

תכונות

קוטביות

מסיסות גבוה במים

חומרים אַמפוֹטֵרִיִים - הם פועלים לעתים כחומצה ולעתים כבסיס

ניטרול של רעלים החודרים לאורגניזם.-באדם מתבצע ניטרול זה בעיקר בכבד. העיקרון פשוט: האנזים מוסיף קבוצת הידרוקסיל לשיירים פחמימניים (לא-קוטביים, המתקשים להתמוסס במים) שמקורם ברעלים ובתרופות, הופך אותם לכהלים ומגביר בכך את מסיסותם במים, דבר המזרז את סילוקם מהגוף דרך השתן.

שימושים

משקאות משקרים

חומר בעירה

חומר חיטוי

טרופות

סירטון בנושא מיבנה האלכוהול,וסוגיו

Alcohols