"בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ"

הנכם מוזמנים לקריאת פרשת בראשית בבית הכנסת