Spastische

wat is dat eigenlijk ?

Wat betekend spasticiteit ?

Letterlijk vertaald betekent het hersenverlamming. Het geeft aan dat een deel van de hersenen door een beschadiging niet of anders functioneert dan normaal. De cerebrale bewegingsstoornis uit zich op heel verschillende manieren, waarbij er ook combinaties van uitingsvormen mogelijk zijn. Spasticiteit is een van die vormen en dat zie je meestal door een sterkere spierspanning (tonus). Deze spierspanningen komen vooral voor wanneer iemand van plan is iets te gaan ondernemen, met iets bezig is, bij opwinding of andere emoties. Het gebruik van het woord verlamming in verband met spasticiteit kan verwarrend zijn. Immers, spastische mensen voelen soms sterk en verstijfd aan. Bedoeld wordt echter dat de hersenen niet in staat zijn de juiste spanning aan de spieren door te geven en ze onderling op de goede manier te laten samenwerken. Meestal heeft de stoornis betrekking op het gedeelte van de hersenen dat te maken heeft met bewegen en spreken.


Wat houd spasticiteit in bij kinderen?

Een kind met spasticiteit heeft het moeilijk om z'n bewegingen te controleren en uit te voeren. Dat komt doordat het doorgeven van signalen vanuit de hersenen naar de spieren gestoord is door een hersenbeschadiging die het kind opliep, (bijvoorbeeld door een zuurstoftekort rond de geboorte of door een ongeval op latere leeftijd.) Doordat de signalen vanuit de hersenen niet of niet correct aankomen in het lichaam, kunnen die kinderen hun houding niet goed controleren en maken ze ongecontroleerde en verkrampte bewegingen. Die spasticiteit, de kramptoestand van vooral armen en benen, is een typisch symptoom van cerebrale parese. De spierspanning of spiertonus is te hoog of juist te laag. Bij een aantal kinderen is een beperkt deel van het lichaam aangetast, spasticiteit treft dus niet ieder kind even zwaar. Soms hebben die kinderen moeilijkheden om te praten, te horen of te zien. Een aantal onder hen zijn minder intelligent, maar dat geldt zeker niet voor alle spastische kinderen.
Door het verkrampen van sommige spiergroepen of door de te lage spierkracht in andere, ontstaan na lange tijd vervormingen aan hun lichaam. Om hun mobiliteit en zelfstandigheid te behouden en om de afwijkingen aan hun skelet tegen te gaan, krijgen de kinderen oefentherapie en massages om hun ledematen te strekken en beweeglijk te houden.


JZHMH - Rap Fatih door Boef en de Gelogeerde Aap