Homo Erectus

Tercer homínid

Característiques físiques i capacital craneal

Medien entre 1,50 -1,65 metres d'altura i tenien una capcitat craneal entre 800-1000.

Pesaven entre 45-55 Kg

Periode

Van viure desde 1.800.000 a.c a 400.000 a.c.

Eines elaborades en cadascun d'aquests períodes

Picaven pedres entre elles i la posaven a la punta d'una branca i ja tenien una llança, o be afilaven les pedres i tenien un gavinet...

El seu "modus vivendi" (de què vivien o com es guanyaven la vida)

Eren cacadors, recol·lectors.

També eren nòmades perque no tenien un habitatge durader sinó que anavent canviant.

El tipus d'habitatge més comú depenent del període

Vivien en campaments que feien amb branques i palla/fang. O bé si trobaven una cova aprop de uns abres amb fruits o bestiar es traslladaven allà.

Els descobriments més significatius del període.

El descubriment més significatiu és que van descubrir el foc.
Big image