עבודת חקר

נושא: גזרים קונבנציונלים וגזרים אורגנים

שאלת חקר

האם סוג גידול הירק משפיע על כמות החיידקים?

השערה

השערתנו הייתה שבגזר אורגני ימצאו יותר חיידקים משום שגידלו אותו ללא חומרים שיהרגו את החיידקים.

מהלך הניסוי

בתחילת הניסוי לבשנו כפפות כדי לשמור על סטריליות, לאחר מכן שטפנו את הקלפן כדי שיהיה סטרילי ללא חיידקים והתחלנו לקלף בעזרתו 5 גרם מקליפת הגזר הקונבנציונלי ומקליפת הגזר האורגני ושמנו אותם בצלוחית.

לאחר מכן, לקחנו שתי מבחנות ושפכנו לתוכן מי מלח, הכנסנו לתוך מי המלח את הקליפות וערבבנו בעזרת מיקסר.

הוצאנו את החומר והכנסנו אותו למבחנות ולקחנו אותם לערבוב במכשיר שנקרא וורטקס, בעזרת העברת חומרים: לקחנו חומר ממבחנה מספר 1- והעברנו למבחנה 2-, ממבחנה 2-העברנו למבחנה 3- וממבחנה 3- העברנו למבחנה 4- ולאחר מכן ערבבנו עם הוורטקס.

שמרנו את התוצרים במקרר הסטרילי וחיכינו במשך 4 ימים עד שחזרנו למעבדה ובדקנו את התוצרים.

מסקנה

גידול צומח ללא חומרים כימיים או משמרים מגדיל את שכיחות החיידקים הגדלים בו.

תוצאות

התוצאות שהתקבלו הם:

בגזר האורגני התקבלו מספר גדול יותר של חיידקים מאשר בגזר הקונבנציונלי.

מדוע? בגידול הגזר הקונבנציונלי משתמשים בחומרי הדברה כימיים, ולעומת זאת בגזר אורגני לא משתמשים בחומרים כימיים ומשמרים!

דיון

הגורם המושפע: כמות החיידקים הגורם המשפיע: סוג הגידול

בידוד משתנים- בדיקה של מידת ההשפעה של גורם מסוים על תופעה/תהליך/התרחשות באמצעות ניסוי או מחקר, כאשר משנים רק את הגורם הנבדק בעוד ששאר הגורמים המעורבים נשארים קבועים. זוהי פעולה מקדימה לביצוע ניסוי שמטרתו לקבוע לאיזה גורם יש קשר סיבתי עם התוצאה.

המשתנה הקבוע היה כמות החיידקים

המשתנה הלא קבוע היה איך החומר נראה בעין(צורת החומר)

התהליך שחזרנו עליו היה ערבוב החומר בעזרת הוורטקס

ביבליוגרפיה