בית הספר "שדות איילון"

הזמנה לסיור בבית התפוצות

הסיור יתקיים ביום חמישי 11.02