Кабинет 23

МТШ "14.октобар" Краљево

Big picture

Опис

Кабинет се налази у приземљу школе. Располаже са 17 рачунара који су програмски опремљени за реализацију наставе. Сви рачунари су повезани на интернет и опремљени локалном мрежом. Кабинет је опремљен и додатном потребном опремом која омогућава реализацију наставе и повезивање са компјутерски управљаним машинама.

Big picture

Настава

У специјализованом кабинету за компјутерско управљање настава се изводи коришћењем рачунара и софтвера за програмирање уз практичну проверу програма на компјутерски управљаном стругу и глодалици. Кабинет је намењен реализацији наставе за профил Техничар компјутерски управљаних машина при чему се користе савремени програмски пакети: SolidWorks, EdgeCam, Proengineer, Vericut.


Ученици профила Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машинама током четворогодишњег школовања биће оспособљени за:

· правилну израду и коришћење техничко технолошке документације

· разраду технолошких поступака обраде на компјутерски управљаним машинама,

· примену аутоматизације у процесу производње,

· примену стезних, резних и мерних алата и прибора,

· активно коришћење рачунара за израду техничко технолошке документације,

· процес програмирања компјутерски управљаних машина,

· тестирање и корекцију програма за компјутерски управљане машине

· рад у савременим програмским пакетима.

Big picture

Кабинет и ваннаставне активности

У кабинету се са ученицима организују различите ваннаставне активност које доприносе подизању дигиталних компетенција, развијају креативност и подстичу на даље учење и рад.

Међупредметним повезивањем током ваннастваних активности настала је макета хидрауличне роботске руке.
Big picture
За укључивање ученика у акције еко-секције на креативан и занимљив начин ученици се баве програмирањем цнц глодалице правећи украсне предмете од лименки и отпадних металних плочица.