blok 3

nooit meer oorlog

marshallplan

na de oorlog 1945 waren de mensen het behoorlijk zat, ze zijden dat dit nooit meer moest gebeuren, George Marshall (hier naast op de foto) was de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. hij bedacht een plan om Europa te helpen het marshallplan hij gaf Europa geld. om hun landen weer te herstellen nu moesten de landen wel samen werken.

Europese samen werking

de Marshall hulp kwam goed uit voor de west-Europeanen, ze gingen samen werken. maar de landen wouden ook een nieuwe oorlog voorkomen daarom gingen ze samen werken zo spraken ze af, om staal kolen enz.ze verdelen en ze spraken ook af dat iedereen kreeg de zelfde aantal kolen en staal. de landen die samen werkte zijn Frankrijk, west-Duitsland, italie, belgie, luxenburg, Nederland. Europese Gemeenschap van Kolen Staal (EGKS)

economische samenwerking

in 1951 gingen er 6 land samen werken bij de EGKS. dat deden ze om een oorlog te voorkomen. deze samenwerking was ook goed voor de economie daarom gingen ze nog meer afspraken maken. in 1957 vormde ze Europese economische gemeenschap(EEG) landen die lid zijn noemen we lidstaten. er kwamen steeds meer leden bij want ze zagen allemaal dat het beter was om er bij te gaan in 1993 gingen ze nieuwe afspraken maken en ondston de eu (Europese Unie) er zijn nu totaal 27 lid

afspraken

de EU had het volgende afgesproken

  • als je als bedrijf iets moest kopen uit buiten europa moest je betalen
  • en binnen Europa was het gratis om over de grens te gaan
  • iedereen mocht overal werken in heel Europa
  • je mag overal in Europa geld storten dus als je geld wil storten in Duitsland dat kan dus

Europees geld

in Europa is de euro in gesteld dat was handig voor de mensen dan hoeft je geen geld te wisselen en voor bedrijven is het ook makkelijk dan kunnen ze makkelijk handelen euro is in 17 landen uit geven

wie is de baas

net als een land heeft de EU een bestuur

  • in de europa heet dat europese comissie