L'IMPRESSIONISME

CARACTERÍSTIQUES

És un moviment pictòric, nascut a França, es va manifestar de 1874 a 1886 i va marcar el final de l'art modern.

L'impressionisme és:

L'abandonament de les pautes que seguia la pintura occidental des del Renaixement.

És el pas de l'art conceptual i fonamental figuratiu cap a una nova pintura, la temàtica era intentar captar l'instant concret de la natura o la persona,sempre pintant a l'aire lliure o algun altre lloc, però fugint de l'estudi.

Es feia servir una tècnica ràpida i directa de pinzellades soltes i fent servir colors purs.

Artistes destacats

imatges artístiques

Camille Pissarro
Edouard Manet
Claude Monet (História)