שמיטה

קשה? שווה!!

שמיטה....

הפנמה כי אדמה שייכת רק לקב"ה! הוא נותן כוחות להצלחתנו!
Big image
"ושש שנים, תזרע את ארצך .... והשביעית תשמיט ונטשתה .." (שמות כ"ג, י'- י"א)