יום המעשים הטובים

תמי

מעשה טוב שעשיתי

מעשה טוב שעשיתי השבוע:

עזרתי לשכנה במעלית.

Big image