TNTT WEEKLY

Week of January 29th, 2018

Big image

Save the Date for 40 Days Journey with VEYM & VEYM National Day of Sacrifice

When: Wednesday February 14th to April 1st, 2018 Easter

Click Lent 2018 to download 40 Days Journey.


Please encourage all TNTT members to participate. Details of the Spiritual Bouquet - 40 Days Journey and VEYM National Day of Sacrifice to be published in the upcoming week.

Pope Francis’ Prayer Intentions for February 2018


Universal prayer intention: Say “No” to Corruption.


That those who have material, political or spiritual power may resist any lure of corruption.

https://youtu.be/J3CcxBBKDAY?list=PLTroqZcBkue16MMgzz9LKRp-W1biit5sp

VEYM WEEKLY GOSPEL RESOURCES

Big image
Sa Mạc Huấn Luyện in 2018

Click Sa Mạc Huấn Luyện in 2018 button above to view all the training camps of VEYM

Big image

NIÊN LIỄM VEYM 2017-2018


Xin chân thành cám ơn các Đoàn đã nhanh chóng đóng Niêm Liễm cho Niên Khoá 2017-2018. Nhấn vào Danh Sách Các Đoàn Đóng Niên Liễm 2017-2018 để xem bản báo cáo các Đoàn đã đóng niên liễm.


Cách thức đóng niên liễm hàng năm:

  1. Ngày 15 Tháng 10: Đoàn gửi số thành viên theo Ngành về Văn Phòng Trung Ương
  2. Ngày 01 Tháng 11: Dựa theo con số thành viên báo cáo từ Đoàn, Văn Phòng Trung Ương gửi hóa đơn niên liễm (membership invoice) về các Đoàn.
  3. Ngày 31 Tháng 12: Hạn chót gửi Niên Liễm về Văn Phòng TNTT.
  4. Ngày 31 Tháng 01: Văn Phòng TNTT gửi phần Niên Liễm của Miền/Liên Đoàn về Miền và Liên Đoàn ($5 gửi về Miền, nếu Miền có Liên Đoàn: $3 gửi về Miền & $2 gửi về Liên Đoàn.)
  5. Thành Viên 18 tuổi trở lên: có thể ghi danh và đóng niên liễm tại VEYM Membership.


If you have any question regarding to the new membership dues payment process, please contact Tr. Lê Ngọc Khánh, Tổng Thủ Quỹ via email tongthuquy@tntt.org.

VEYM 2018 EVENTS

January 15th, BTV TU Meeting (BGQ Headquarter)

January 22nd, National Directors of PWPN & EYM Meeting, Vatican

January 23rd, BNH TU Meeting

January 28th, Kickoff Meeting for Benchmark Assessment, Virtue Meeting

January 29th, BTV TU Meeting (Joshua Congress)

January 31st, Membership Dues $5 back to 8 Regions

February 14th, Spiritual Bouquet

February 16th, Lunar New Year

February 18th, National Day of Sacrifice (Celebrate VEYM Sacrifice Motto)

February 21st, BTV TU Meeting with IT Team (IT Demo)

February 24-25th, Ban Tu Chính Nội Quy Meeting, TNTT Office, California

February 26th, BTV TU Meeting with CTM (Joshua Congress)

March 4th, Lễ Tuyên Hứa Tân BCH Northeast Region

March 8th, Southwest Region SMHLHT Cap I, II, Samaritano 65

March 9th, Southeast Region SMHLHT Cap I, Samaritano 66

March 10th, Northwest Region BTV Election

March 15-18th, South Region SMHLHT Cap I

April 13-15th, Southwest Region SM Cap 1

May 31st-June 3rd, Northeast Region SMHL Cap I & II

June 3rd, National Day of Adoration/Celebrate the Holy Communion Motto

June 5-10th, Sinai 24 & Tiberia XII, Dallas, TX

Jul 12-15th, Western Region SM Cap 1 & 2, King City

July 26-29th, Joshua Congress, GA - Bầu Cử Ban Chầp Hành Trung Ương

Aug 2-5th, Southwest Region SM Cap 1, Long Beach

Aug 9-12th, Mid-Atlantic Region SMHLHT Cap 1 & 2, Quanico, VA

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông