החממה

עדן כהן

החממה הרפתקה במאיץ

הייתה אמורה להיות טיסה לחלל לואיס התקשר לנעמי אמא של אלה לי ואלפי ושאל אותה עם אלה לי יכולה לטוס לחלל ונעמי אמרה לו שאין בעיה וזה סגור ואלה לי לא רצתה לטוס לחלל בגלל שנעמי הייתה בחלל והחללית התפוצצה ואלה לי פחדה אז היא לא רצתה וכל החברים שלה ניסו לשכנע אותה שתטוס איתנו לחלל והיא אמרה להם שהיא לו רוצה ואחר כך לואיס התקשר אליה ונסה לשכנע אותה והוא בסופו של דבר הצליח לשכנע את אלה לי בתני אחד שגם אלפי מצטרף לטיסה ולואיס אמר אין שום בעיה שגם אלפי הצטרף אלפי.

החממה הרפתקה במאיץ תמונה