איכות הסביבה בגלובליזציה

יתרונות וחסרונות

חסרונות הגלובליזציה איכות הסביבה...!!!

התחממות גלובלית: היא שינוי אקלים הנגרם על ידי הפליטה של גזים שונים ובעיקר פחמן דו חמצני אל האטמוספרה. הגזים האלה נפלטים כתוצאה מתחנות כוח ממפעלי התעשייה וכלי תחבורה שונים וכמותם רק עולה וגדלה.

בירוא יערות: ליערות המצויים על כדור הארץ יש שימושיים רבים לנו בני אדם היערות מספקים עצים לצורכי בנייה ולצורכי תעשיית הנייר, תעשיית הריהוט ותעשיות אחרות, והם גם מספקים לנו אתרי נופש מבוקשים אך גם ליערות יש גם תפקיד מרכזי לטבע: הם נטולים חלק בשימור מגוון המינים של בעלי החיים והצמחים בטבע.

ניצול משאבי טבע: ככל שהאוכלוסייה גדלה כך אנו מנצלים משאבי טבע וכך גורם למפגעים סביבתיים

יתרונות הגלובליזציה איכות הסביבה!!!

למדינות הפחות מפותחות אין להם משאבים לטפל בבעיות באיכות הסביבה ואינם נמצאים בסדר העדיפות שלהם.

הן שקועות ממאמצים לצאת ממעגל העוני ומדינות אלה מבקשות לפתח את כלכלתן בכל דרך אפשרית ולספק מקורות פרנסה לתושביהם ולפי כך מפעלים מזוהמים מועברים אליהם כדי לספק להם מקורות פרנסה

לדוגמא: בשנת 1986 התרחשה דליפה חמורה בכור הגרעיני הסמוך לעיירה צרנוביל ומן הכור נפלטה קרינה רדיואקטיבית הקרינה התפזרה עם הרוח על פני קילומטרים תחילה ניסו השלטונות להסתיר את המתרחש איך היא נחשפה בעקבות מדידת קרינה חריגה בשוודיה. אלפי תושבים לקו בסרטן אף התפנו מבתיהם בשל הקרינה העצומה.

תמונות איכות הסביבה