חוזה ורסאי

מלחמת העולם הראשונה

נחתם חוזה בין מדינות ההסכמה לבין גרמניה

חוזה ורסאי הוא הסכם השלום בן גרמניה לבין מדינות ההסכמה בתאריך 28 ביוני 1919.

בעקבות בקשת הגרמנים להפסקת אש בצרפת ב11 בנובמבר 1918 הוחלט על חתימת ההסכם אש נכתב על בסיס תוכנית 14 הנקודות של וודרו וילסון שיהיה נשיא ארצות הברית. וקרא "לשלום ללא מנצחים ומנוצחים"

ההסכם כולל 440 סעיפים אשר מתחלקים לחמישה תחומים עיקרים:

1.הקמת חבר הלאומים (מסעיף1-26).

2.התחום הצבאי-אשר עוסק בהגבלת כוחה הצבאי של גרמניה יאסר על גרמניה להשאיר או לבנות ביצורים כלשהם בגדה המערבית של נהר הריין, ואף בגדתו המזרחית (סעיף 42). בנוסף, בשטח זה נאסר על גרמניה להחזיק צבא (סעיף 43).

3.התחום הכלכלי- על גרמניה הוטל לשלם פיצויים בעקבות הנזקים אשר גרמה במהלך המלחמה בסך כולל של 5 מליארד דולר.

הבעלות על מכרות הפחם בחבל הסאר והזכות לנצלם תועבר לצרפת.

פולין מתחייבת לאפשר גישה חופשית של סחורות וכלי שיט ומעבר אנשים מפרוסיה המזרחית לגרמניה (סעיף 89). שטח זה המאפשר לפולין גישה לים הבלטי דרך העיר דנציג מכונה "הפרוזדור הפולני".

4.התחום טריטוריאלי- השלטון המקומי על חבל הסאר יועבר לחבר הלאומים, כל השטחים שנגזלו מצרפת במלחמת צרפת פרוסיה יוחזרו לצרפת. גרמניה תכיר במדינת צ'כוסלובקיה ותותר על תביעותיה בחבל הסודטים.

גרמניה מוותרת על זכויותיה בחבל ממל לטובת מעצמות הברית העיקריות, ועל זכויותיה מעבר לגבולותיה האירופאים.

5. גרמניה מכירה בעצמאותן של המדינות אוסטריה,צ'כוסלובקיה ופולין (סעיפים 80, 81, 87), וכן נאסר עליה לכרות ברית עם אוסטריה. העיר דנציג מובלעת גרמנית בפולין תישאר בחסות חבר הלאומים. על שטח גרמניה שהוחזר קמו כתשע מדינות.

סופו של הסכם

ההסכם הופר זמן קצר לאחר שנכנס לתוקף על ידי רפובליקת ויימאר.

מבחינה צבאית-

*הוקם חייל אוויר סודי תחת המעטה של "מועדוני טייס" וחיילים וטייסים גרמניים הורשו להתאמן בברית המועצות .

*בסיסי ניסוי לטנקים ומטוסים הוקמו על אדמת רוסיה.

*ההגבלות המספריות על הצבא הובילו לכך שהצבא פיתח שיטות לחימה מתקדמות אש יענו על הכמות המספרית הקטנה של החיילים, והצבא הפך איכותי יותר

*הצבא התחיל בחימוש מחדש בשנת 1935.

מבחינה כלכלית-

התשלומים הכבדים אותם נאלצה לשלם גרמניה כחלק מתשלומי הפיצויים גרמו לנזק עצום לכלכלה הגרמנית ובשל כך התחזקו גורמים קיצונים בהם המפלגה הנאצית.

ניתן לומר כי הסכם זה הגביר את השפלה שחשה גרמניה אחרי התבוסה במלחמת העולם הראשונה ויש שיואמרו שהיה הזרז העיקרי לפרוץ מלחמת העולם השנייה.