המוביל הארצי החדש

עבודה מאת: אלאור לוי ועמית אשכנזי ה'2 צוקים שוהם

Big image
המוביל הארצי

מים מותפלים

בשנים האחרונות מתחוללת "מהפכה" במערכת המים
הארצית בעקבות הצטרפותו של "שחקן" חדש - מים
מותפלים.


עוד מידע בסרטון שלמעלה!

Big image

הזרמת מים מותפלים

הזרמת המים המותפלים מסמנת
עידן חדש שכן המוביל הארצי, וכל מערכת המים בישראל,
מחוברים למקור מים אינסופי - הים התיכון.