Ngày giảm giá

4h chiều#20 tháng 9 năm 2014#Số 129 Phan Châu Trinh, Hội An

Big image

Giảm giá - Nhạc - Đồ nướng & đồ uống

Nơi bạn mua (và bán) những món hàng "đã qua tay" với mức giá SIÊU THÂN THIỆN!