Teadmus

Mis on teadmusloome?

Teadmuse teke

Teadmust luuakse õppides

Mis on teadmus?

Teadmus jaguneb:


  • Indiviidi teadmuseks
  • Organisatsiooni teadmuseks
Teadmus on vajalik muutmaks võõras ja mõistetamatu tuntuks ja mõistetavaks.

- Friedrich Nietzsche

Big image

Mis on teadmusloome?

Teadmusloome on uute teadmiste loomise protsess üksi või koostöös, mille käigus jagatakse ja antakse tagasisidet

Teadmusloome soodustamine

Teadmusloomet soodustavad:

  • Teadmusloome juhtimine
  • Projektgruppide loomine ning nendevahelise konkurentsi tekitamine
  • Õpilaste-õpetajate omavahelise suhtlemise õhutamine
  • Simulatsioonimängude korraldamine

Big image