עשרת הדיברות

מגישות: מאיה שקדי וגיל גואטה

ענן המילים:

Big image

עשרת הדיברות:

Big image

מבט ממוקד על דיבר: