TNTT WEEKLY

Week of July 17, 2017

Big image

"Rejoice in Hope, endure in Affliction, persevere in Prayer" (Romans 12:12)

If we know how to practice charity, we will know how to revere God and we will be able to journey toward eternity. Through charity, we allow God to accomplish his work in us. Through charity, we abandon ourselves entirely to God. And he is the one who acts in us, and we act in him and through him and with him.

-- Cardinal Robert Sarah

TNTT Pulau Bidong và Sungai Besi

Cuối tuần qua, các anh chị em cựu Huynh Trưởng, Nghĩa Sĩ và Thiếu Nhi, từng sinh hoạt tại trại tị nạn Pulau Bidong và Sungai Besi trong những năm 1980-1991, đã có buổi họp mặt tại Leonardtown, MD. Mặc dầu phần lớn anh chị em không còn sinh hoạt trực tiếp thường xuyên tại cộng đoàn nữa, nhưng họ vẫn sống trong tinh thần của người Thiếu Nhi Thánh Thể.


Họ quây quần bên bàn tiệc Thánh với cha chủ tế Martin Nguyễn Tùng John, cựu Nghĩa Sĩ tại Pulau Bidong và Sungai Besi. Anh chị em còn có giờ chầu Thánh Thể, tâm tình và sinh hoạt bên nhau. Buổi họp mặt mang đượm tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể và tình thân hữu bên nhau.


Xin mọi người xem phần phóng sự đặc biệt sau đây.

JOIN THE POPE'S WORLDWIDE PRAYER NETWORK: CLICK TO PRAY

HAPPENING THIS WEEK

Youth Leader Training Camps

Sending love and prayers to the Sa Mạc Sinh of Xuất Hành 28 - Anaheim, CA - Liên Đoàn Nguồn Sống - Miền Tây Nam and Rạng Đông 39 & Đuốc Hồng 10 - Knoxville, TN - Miền Đông Nam. May you have a fruitful camp with in-depth learning from youth-leader trainers and fellow teammates. God bless your vocation and journey!

CONGRATULATIONS!

Big image

Congratulations to all participants of Xuất Hành 57 58 - HLHT Cấp 1 and Cấp 2 training in King City, CA - Miền Tây. To those who successfully completed Cấp 1 training, we wish you well and pray that you will take the next step in sacrificing to becoming a Huynh Trưởng for Phong Trào. For those who successfully completed Cấp 2, we wish you well and pray that you will continue to take the knowledge you have gained into your Huynh Trưởng lives to further enrich the lives of các em and foster the growth of Phong Trào.

UPCOMING EVENTS

JUL 27TH

Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Oakland, CA

Aug 3rd

Đại Hội Thánh Mẫu 2017

AUG 9TH

Ánh Lửa 24 | HLHT Cấp 1 | Annapolis, MD | MTD | Contact: Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Ánh Lửa 25 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Annapolis, MD | MTD

AUG 10TH

Dấn Thân 18 | HLHT Cấp 1 | Lincoln, NE | MTR | Contact: Tr. Nguyễn Minh Nghiệm

Tin Yêu 15 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Lincoln, NE | MTR

AUG 25TH

Lửa Hồng 23 | HLHT Cấp 1 | Auburn, WA | MTB | Contact: Tr. Hoàng Thanh Nam

Xuất Hành 3 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | Auburn, WA | MTB

AUG 30TH

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

SEP 1ST

Vươn Lên 34 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Kelvin

OCT 1ST

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Tháng Mân Côi 2017

DEC 3RD

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông