De wereld wordt een dorp

Aardrijkskunde paragraaf 4

De wereld krimpt

Je kunt goederen indelen in drie soorten:
- Grondsoorten. Dit zijn nog niet bewerkte goederen, zoals ijzererts.

- Halffabricaten. Dit zijn bewerkte grondstoffen, zoals staalplaten.
- Eindproducten. Dit zijn de producten die klaar zijn.


Door de sterke verbetering van transport en communicatie worden steeds meer goederen in de wereld over grote afstanden verhandeld en vervoerd.

Gebieden die steeds meer met elkaar verbonden raken noem je globalisering

Oorzaken van globalisering

Proces van globalisering
1. Steeds meer bedrijven ontwikkelde zich in 1975 tot een multinationale onderneming (MNO). Dat zijn grote bedrijven die in meerdere landen een bedrijf, kantoor of fabriek hebben gevestigd.

2. Handelsbelemmeringen verdwijnen. Steeds meer landen stellen hun open voor de wereldmarkt na 1990

3. De afstanden tussen gebieden 'krimpen'. Door het gebruik van communicatiemiddelen kan je gemakkelijk informatie uitwisselen via bijvoorbeeld een computer. Maar ook het vervoer is nu goedkoper en sneller.


Door deze drie ontwikkelingen worden gebieden op aarde steeds meer met elkaar verbonden.

Gevolgen van de globalisering voor rijk en arm

Vroeger verdienden de arme landen geld met het exporteren van een paar grondstoffen. De rijke landen verwerkten deze grondstoffen tot halffabricaten en eindproducten.
Steeds meer ontwikkelingslanden exporteren industrieproducten als kleding en elektronische apparaten. BRIC-landen zijn vier landen uit de semiperiferie met een snelle economische ontwikkeling.

Er is ook een grote groep landen die nauwelijks een rol speelt in het wereldhandelsspel.

Dit komt door:
- geen belangrijke hulpbronnen hebben
- niet interessant zijn voor MNO's om een bedrijf te stichtten
- niet aantrekkelijk voor toeristen
- slecht bestuurd worden, veel corruptie kennen en soms in oorlog zijn