פורים

מגישה עבודה קים קריכלי

מנהגי פורים

1. אוכלים אוזני אמן.

2. מרשרשים ברעשן.

3. מתחפשים.