Tekstitöötlus

Gustav Adolfi Gümnaasium (Ingrid Maadvere)

Luulekogu Google Drive'is

1. Leia internetist 3 luuletust ja pilti (videojuhend).

2. Kirjuta ise üks luuletus ja joonista pilt. Joonistamiseks vali ise programm või keskkond (Art Rage, PaintNET, SketchPad, Sumopaint jne).

3. Vorminda tekst (videojuhend).

4. Lisa tiitelleht, leheküljenumbrid ja sisukord (videojuhend).

Plakat MS Wordis

Tehke MS Wordis plakat juhendi järgi https://youtu.be/EYRMit4r9k4

Teksti toimetamine

1. Laadi alla fail Vulpiuse määrustik ja järgi videojuhendit.

2. Laadi alla dokument Rektorid ja toimeta seda dokumenti näite järgi.