Het Zwembad

FeelFit

Keurmerk Veilig & Schoon

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. De consument stelt steeds hogere eisen aan de service en voorzieningen die zwembaden te bieden hebben. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die allereerst klanten, maar ook eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt zwembaden. Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door Stichting Zwembadkeur�, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten. Het Keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen.

Kledingregels

Er zijn in Nederland steeds meer zwembaden te vinden waar kledingvoorschriften gelden. Meestal blijven de voorschriften beperkt tot ‘zwemkleding verplicht’. Er verschijnen echter regelmatig artikelen in de media over extra regels.

Het is niet alleen aan de overheid om regels te bepalen, zwembaddirecties hebben in Nederland een grote mate van vrijheid met betrekking tot het opstellen van kledingregels. In Nederland is het de gewoonte om zo weinig mogelijk regels op te stellen. Je kunt ervan uitgaan dat bezoekers van een zwembad begrijpen dat badkleding verplicht is, zo wordt gedacht. Als bezoekers toch ‘de fout ingaan’ en naakt het zwembad induiken, geldt de algemene regel dat men in openbare ruimtes ‘geen aanstoot mag geven’ en kan de bezoeker op basis daarvan de toegang ontzegd worden.

Hygiëne

In de wet is vastgelegd dat openbare zwembaden en badgelegenheden moeten voldoen aan eisen. Deze eisen betreffen hygiëne en veiligheid. In Nederland moet je erop kunnen vertrouwen dat zwembaden veilig en schoon zijn. Om dat te controleren, voert de overheid regelmatig controles uit. Deze controles worden niet van tevoren aangekondigd. Een controleur neemt een watermonster