יערות הגשם

שפע

ליה, אנרי ואורי אשל

שפע

פרוש שפע זה: ריבוי, כמות יתר.

שפע זה הרבה, מלא.

דברים שיש שפע ביערות הגשם

  1. שפע של עצים.

שפע של חיות.

שפע של יערות גשם.

ביערות הגשם יש שפע של עצים.

שפע של מים.

שפע של מזון.

יערות הגשם HD
אילן זיו-סרי לנקה- יער הגשם המלכותי-קנדי
Amazon Rainforest Relaxation Short