עבודת הגשה

מדינות ערב

עליכם להגיש עבודה בנושא : מדינות ערב ובהתייחסות למאפיינים הבאים:

מיקומה הגאוגרפי של המדינה.

דגל.

מאפייני שלטון ושמות השליט או השליטים.

התייחסות להרכב האוכלוסייה ולפן הדמוגרפי.

התייחסות למצב הכלכלי של המדינה, משאבי טבע . השפעת המצב הכלכלי על האוכלוסייה. תיירות ומקומות מפורסמים.

תרבות וחברה- נישואין וזוגיות, לבוש.


בעבודתכם הוסיפו תמונות, קטעי ודיאו, וכל מה שאתם מוצאים לנכון.


בסוף העבודה עליכם להעלות שאלה בנושא אקטואלי לימינו אנו או דילמה ולדון בה עם חברי הכיתה.